"Економичні теорії хв@шuзму"

 
 

"Економичні теорії хв@шuзму"

"Гісторія економичних учень - конспект лекцій" для гісторичної інформації"Економичні теорії хв@шuзмy

Ідейні корені хв@шuстівських економичних концепцій
Економичні доктрини німецького та італійського хв@шuзму
Соціяльна роля хв@шuзму та його модификації

Сутність економичних теорій хв@шuзму зводиться до теоретичного виправдання економичної политики xв@шuстівських держав і формування ідеології хв@шuзму. На формування цих теорій суттєво впливали ідеї Ф. Листа і представників гісторичної школи в Німеччині, концепція солидаризму Л. Дюги (Франція), згідно з якою сутність, функції та цілі буржуазної держави базуються на принципі солидарности всіх членів суспільства. Визначальними були також p@сова та геополитична доктрини хв@шизму. Геополитика — це концепція, що виправдовує будь-яку експансію посиланнями на дані физичної, економичної, политичної ґеоґрафії та за допомогою ідей мальтузіянства, соціял-дарвинизму, p@сuзмy обґрунтовує загарбання чужих територій. У кайзерівській Німеччині головним теоретиком територіяльних зазіхань був прихильник географичного детерминизму Ф. Ратцель, який сформулював "основні закони просторового зростання держав". У гuтлеpівській Німеччині особистий радник Гuтлеpа К. Гавсгофер проповідував теорію "справедливого розподілу життєвого простору" на користь "великої Німеччини"... і заселяти землі "найвищою німецькою p@сою". "Ф@шистівські" теоретики вміло використовували праці видатних німецьких філософів — Ф. Геґеля, Ф. Ницше, особливо ідеї сильної особистости та сильної влади.
Зазначені чинники, які зумовили розвиток хв@шистівських економичних доктрин, покликали до життя переважно однорідні економичні та политичні теорії. Незалежно від конкретної країни всім подібним теоріям притаманні кілька спільних ознак: економичний наційонализм, апологія економичної та политичної експансії, соціяльна "демагогія", непримиренність до демократичного... руху. Одним з елементів економичних теорій хв@шизму є концепція "корпоративного ладу", спрямована на забезпечення умов класового миру, з одного боку, й мобилизацію матеріяльних і финансових ресурсів "для підготови до воєнних дій" — з иншого. Було створено централизовану систему, багато в чому подібну до радянської (сталинської), але зі значно вищим техничним рівнем і милитаризацією виробництва. Цікаво, що згідно із законом про працю 1934 р. суспільний устрій Німеччини проголошувано "німецьким соціялизмом", робітники — власниками машин і робочих місць, підприємці — власниками підприємств у цілому. Було висунуто гасло "Загальне благо вище від приватного", подібне до соціялистичного.

Економична концепція німецького "хв@шизму" знайшла відображення також у теорії "третього шляху", започаткованої від Г. Федера, К. Бринкмана, X. Баке та инших теоретиків. Вони вважали, що головний шлях світового економичного й политичного розвитку лежить між соціялизмом і капитализмом, а рух "третім шляхом" визначають метою всієї нації, що має неекономичний зміст (наприклад, ідея наційонального суверенитету). Існування загальнонаційональної мети ликвидує соціяльні суперечності всередині господарської системи наційонал-соціялизму, побудованої за p@совою ознакою.

Забезпечення економичної єдности німецької нації покладали на систему теpоpy, усунення з економичного життя країни представників не@pійськuх p@с, поширення хв@шистівської ідеології, посилення економичних функцій держави та німецький різновид корпоративизму. У рямцях союзів підприємців найбільші капиталисти повинні були відігравати ролю "природніх лидерів", або ф'юpеpів. Відсутність соціяльних конфликтів всередині наційонального господарства, на думку хв@шuстівських ідеологів, створювала умови для світових геополитичних змін. У центрі німецької концепції світової економики був принцип економичного наційонализму, що ґарантує економичну самозабезпеченість Німеччини (автаркію). Економичний наційонализм протиставлявся системі міжнароднього поділу праці, яка вже склалась і називалась "англійською формою світової економичної експансії" (за терминолоґією хв@шuстівських ідеологів). Ідеологи хв@шuзму розуміли майбутній розвиток світової економики як насильницьке формування замкнених господарських блоків (просторів), оточених протекцйонистськими барієрами, що характеризуються p@совою однорідністю населення. Економичні блоки повинні були створювати за принципом концентрації сировинних і продовольчих зон навколо міцної індустрійної держави (Німеччини).

Обов'язковими елементами економичної концепції німецького "хв@­шuзму" були... твердження про потребу боротьби проти "відсоткового рабства", які, по суті, спрямовувалися на відмову від репарацій та инших зобов'язань Німеччини згідно з Версальським договором. Причиною всіх суперечностей капитализму проголошували позичковий капитал, а в глобальному розумінні — уряди держав-переможниць у Першій світовій війні, які, за словами німецьких ідеологів, збирають гроші для своїх анонимних хазяїв на Bол-Стрит, у Лондон-Сити й Парижі. Ідеологи ф@шuзму стверджували, що творчу функцію виконує промисловий капитал лише німецьких підприємців, а не будь-якої иншої нації. Попри категоричність таких поглядів, їх поділяли не тільки наційонал-шовинисти, а й робітники та дрібна буржуазія.

Офіційною доктриною італійського хв@шизму була концепція "корпоративної держави", згідно з якою реализувати загальнонаційональну мету повинна хв@шuстівська держава, яка спирається на систему корпорацій. Корпорація, що функціонує в економичній сфері, повинна відповідати до певних вимог і мати галузеву структуру та керівництво на чолі з представниками хв@шuстівської партії, асоціяції підприємців і верхівки хв@шистівських "профспілок", а також виконувати рішення Центрального корпоративного органу й мати примусовий загальний характер участи. Економична концепція еспанського хв@шизму дістала назву "наційональний синдикализм"; принципово вона не відрізнялася від італійської.

В гісторії економичної думки хв@шuзм був і залишається найреакційнішим политичним напрямком, який відбивав інтереси агресивних і екстремистських сил. Крім того, це одверто теpopuстuчна дuктатypа, головне знаряддя якої — тоталuтаpна держава. Хв@шизм виник як реакція на створення соціялистичної держави й у короткий термин здійснив те, чого не могли здійснити инші партії — не змінюючи сутнісних основ капиталистичного ладу, пристосувати стару систему до нових умов. Хв@шистівська диктатура виконувала двоїсту ролю: придушувала революційний рух усередині країни, спрямовуючи населення виконувати потрібні монополіям завдання, та пом'якшувала внутрішні суперечності капитализму шляхом здійснення зовнішньоекономичної експансії. Якби хв@шистівський рух не приховував своєї кінцевої мети й від своїх початків стояв за капитализм, він не знайшов би такої кількости прихильників серед робітничої класи та дрібної буржуазії та був би не потрібний монополистичній буржуазії. Масовою соціяльною основою хв@шизму була середня класа — дрібна буржуазія міста й села, яка вирізнялася найбільшим патрійотизмом. Автори хв@шистівських теорій експлуатували наційональні почуття й традиції, антимонопольні настрої, незадоволення буржуазно-парламентським устроєм.

Після Другої світової війни, попри розбиття німецької армії й офіційну відмову від доктрини р@сuзму та геополитики, хв@шистівські концепції дістали дальший розвиток в економичних поглядах ідеологів неохв@шuзму. Неохв@шuзм у своїй основі тепер має реваншизм, прагне помститися за минулі поразки. Неохв@шuсти закликають до створення "тотальної держави", здатної об'єднати економичні інтереси всіх соціяльних верств суспільства. Наприклад, західньонімецькі неон@цuсти, зображуючи "тотальну державу" як втілення "нацйонального духу", зображують її як орган, що забезпечує соціяльне партнерство профспілок і асоціяцій підприємців на нацйональній основі. Ідеологи неохв@шuзму висунули також низку принципів економичного нацйонализму: скорочення ввозу (імпорту); зменшення обсягів допомоги країнам, що розвиваються; обмеження діяльности чужоземного капиталу на нацйональній території. В сучасній економичній думці неохв@шuстівські концепції не посідають провідного місця, але неон@цuсти є "гідними" продовжувачами справи своїх попередників, і тому на ці концепції слід зважати."

http://books.efaculty.kiev.ua/isekvc/1/t13/


Создан 08 ноя 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
chornoshlychnyk@yandex.ru Locations of visitors to this page